Varför den gula färgen på hemsidan?

Informationen
om Bore Cup på denna hemsida spreds från början på ett mer tidstypiskt sätt med en liten 4-sidig inbjudanfolder. När denna hemsida startades hösten 2001 för att dels förbättra resultatservicen för Bore Cup-löparna och dels sprida information om tävlingen ytterligare, föll det sig rätt naturligt att bakgrundsfärgen skulle bli gul som den lilla inbjudan i A5-format som lockat löpare att återkomma till denna vinterserie i då över 20 år.

Här nedan en ”digital” version av den traditionella pappersinbjudan i A5-format som fått ge färg åt denna hemsida.Färg åt tävlingen står alla trogna och nya Bore Cup löpare för !!