Varför den gula färgen på hemsidan?

Förutom informationen på denna hemsida sprids även kännedom om Bore Cup på traditionellt sätt med en 4-sidig inbjudanfolder. När denna hemsida startades hösten 2001 för att dels förbättra resultatservicen för Bore Cup-löparna och dels sprida information om tävlingen ytterligare, föll det sig rätt naturligt att bakgrundsfärgen skulle bli gul som den lilla inbjudan i A5-format som lockat löpare att återkomma till denna vinterserie i över 20 år.

Här nedan en ”digital” version av den traditionella inbjudan som fått ge färg åt denna hemsida.

logo_borecupbladet_1_minilogo_borecupbladet_2_minilogo_borecupbladet_3_mini

Färg åt tävlingen står alla trogna Bore Cup löpare för !!