Tävlingsregler

Klasser och födelseår

Klass Ålder
Män 1981 och senare
Kvinnor 1981 och senare
Män 40 1971 – 1980
Kvinnor 40 1971 – 1980
Män 50 1961 – 1970
Kvinnor 50 1961 – 1970
Män 60 1951 – 1960
Kvinnor 60 1951 – 1960
Män 70 1941 – 1950
Kvinnor 70 1941 – 1950
Män 80 1940 och tidigare     Obs! Ny klass för 2016/2017 säsong
Kvinnor 80 1940 och tidigare     Obs! Ny klass för 2016/2017 säsong
Motion Män och kvinnor, alla åldrar

Den ålder du uppnår under 2020 avgör klasstillhörighet. Den som önskar kvarstå i yngre åldersklass för att bevaka vandringspris måste tydligt ange detta vid anmälan.

Priser utlottas bland alla deltagande vid varje tävling.

OBS! RÄKNA MED VINTERUNDERLAG!!! Vid besvärligt väder kan tävling ställas in eller kortas (Vid tveksamhet, ring angivet telefonnummer tävlingsdagen till kl. 9.00 eller se hemsidan). Rygglapparna återlämnas efter resp tävling! Deltagande sker på egen risk!

Bore Cup består av fyra tävlingar/säsong. Man kan delta i 1, 2, 3, eller 4 tävlingar

SÄSONGSPRISER

Efter fjärde deltävlingen utdelas pris till de tre som uppnått högst poäng i respektive tävlingsklass.

STADGAR FÖR INDIVIDUELLA VANDRINGSPRIS (POÄNGPRIS)

Pris uppsatt i M, K, M40, K40, M50, K50, M60, K60, M70, K70, M80 och K80 erövras efter uppnådda 21 poäng enligt nedanstående bestämmelser:

Tävling om priset sker med 1 serie/vintersäsong där den löpare med högsta placeringspoängen (1:a plats=100 p, 2:a 95 p, 3:e 92 p, 4:e 90 p, 5:e 89 p o.s.v. med 1 poäng fallande skala) på de tre bästa deltävlingarna erhåller 7 poäng på priset, tvåan 5 p, 3:an 4 p, 4:an 3 p, 5:an 2 p & sexan 1 p.

Poängräkning upphör vid 21 poäng.

Löpare får tillgodoräkna sig poäng på priset endast om poäng erhållits vid tre deltävlingar under vinterns serie.

BESTÄMMELSER FÖR PLACERINGSPOÄNG

Om två eller flera löpare uppnår samma placeringspoäng efter genomförd serie går den före som uppnått högsta poängen i senaste deltävling.

BESTÄMMELSER FÖR SÄRSKILJNING DÅ FLERA LÖPARE UPPNÅTT 21 POÄNG

Om två eller flera löpare samma år uppnår 21 poäng vinner den som nått den bästa placeringen i senaste deltävling någon av de inblandade deltagit i.

Tvister angående tolkningen av dessa bestämmelser avgörs av tävlingsjuryn som består av 1 representant från vardera av de arrangerande klubbarna (minst 3 st).

LAGTÄVLING

I lagtävlingen deltar alla klubbar och andra lagsammanslutningar automatiskt. Ortnamn kan inte bilda lag, t.ex. ”Uppsala”, ”Östhammar”, ”Bälinge” eller ”Gävle”. Max 6 deltagare/tävling räknas, dessa behöver inte vara desamma vid de olika tävlingarna.

Poängen adderas för de löpare (max 6 st) som erhåller högst poäng i någon av tävlingsklasserna vid varje deltävling. Det lag som på de 4 deltävlingarna. uppnått högsta sammanlagda poäng vinner.

Vid lika poäng för två eller flera lag, gäller i första hand att det lag som har högst poäng i senaste deltävlingen placeras före. Är även det lika, då avgör antalet 100-poängare i sista deltävlingen, antalet 95-poängare, antalet 92-poängare o.s.v. Om även de individuella poängen skulle vara identiska för alla 6 deltagarna i två eller flera lag i senaste deltävlingen, då avgör totalpoäng och därefter individuella poäng i tredje deltävlingen enligt samma princip, och vid lika även där går man ytterligare bakåt i deltävlingarna tills särskiljning kan ske.

Pokal utdelas till de tre främsta lagen.

Nytt vandringspris till vinnande lag uppsättes 2013. Erövras efter uppnådda 21 poäng enligt nedanstående bestämmelser.

STADGAR FÖR LAGTÄVLINGENS VANDRINGSPRIS

Erövras efter uppnådda 21 poäng. De 6 bästa lagen varje säsong erhåller poäng att föra över till nästa säsong enligt samma poängskala som i den individuella tävlingen, 7 poäng till det segrande laget, 5 poäng till 2:an, 4 poäng till 3:an, 3 poäng till 4:an, 2 poäng till 5:an och 1 poäng till 6:e lag.

Poängräkning upphör vid 21 poäng. Om två eller flera lag uppnår 21 poäng samma år, vinner det lag som nått högst poäng i senaste deltävling. Följer i övrigt tillämpliga bestämmelser i dessa Bore Cup-regler.

Regeländringar för vandringspris gjorda efter säsong 2010 gäller retroaktivt även för säsong 2010, eftersom en ny lagpokal uppsattes säsong 2010. Poäng att överföra till säsong 2011 har adderats till resultattabellen för lagtävlingen 2010.

”För tävling krävs minst två startande deltagare.” enligt SFIF:s ”Tävlingsregler för friidrott 2002 kapitel E 4.1.2.” För Bore Cup innebär det att minst två deltagare måste ha startat i säsongens serie för att poäng skall kunna tillgodoräknas i de individuella klasserna M, M30, M40, M50, M60, K, K30, K40, K50, K60. För K70, M70, K80 och M80 räcker det med en fullföljande deltagare har startat i säsongens serie (Nytt för 2016/2017 säsong).

OBS! Individuella poängen från senaste deltävling har nu har fått prioritet före lagets poäng från närmast föregående deltävling, till skillnad från hittills gällande regler, för att även där efterlikna reglerna för den individuella tävlingen så mycket som möjligt.

Övriga ändringar:
Lagdiplomen ersätts med säsongspris i form av pokaler.

IFK SALA       UPPSALA LK       BJÖRKLINGE SOK       HEMLINGBY LK